DVD 54 mins
Sense Llibertat
 (2002)
In Collection
#556

Seen It:
Yes
Spain  /  Catalan

Director Xavier Montanya

'Sense Llibertat' (describes the experiences of five political prisoners from different epochs:.Joan Catala, anarchist; Bashkiim Shehu, Albanian writer, Luis Maria Xirinacs, priest, Toni Negri (Red Brigades), and Jean-Marc Rouillan (Action Directe)

Source: ChristieBook

Edition Details
Region Region 1
Nr of Disks/Tapes 1
Personal Details
Links Watch it online (ChristieBooks)

Notes
Sense llibertat(2002), un documental de Xavier Montanyà i Agustí Vila (54 minuts), descriu cinc experiències de presos polítics de diferents èpoques i règims. L'objectiu és reflexionar sobre com afecta la privació de llibertat en l'ésser humà i plantejar el sentit que ha tingut i té avui la presó en la societat. Els protagonistes són cinc. Quatre n'estan en llibertat: Joan Català, històric militant llibertari que va conèixer les presons franquistes i les de la França democràtica; Bashkim Shehu, escriptor albanès, que va estar pres durant la dictadura d'Enver Hoxa; Lluís Maria Xirinacs, sacerdot, que va lluitar mitjançant mètodes pacífics per aconseguir l'amnistia dels presos polítics durant la dictadura franquista; i Toni Negri, filòsof Italia processat i empresonat en diversos processos de les Brigades Roges. Finalment, Jean-Marc Rouillan, militant d'Action Directe (AD), entrevistat via telefònica des de la presó i que està condemnat a cadena perpètua a França. Aquest antic combatent del MIL, dels Grups d'Acció Revolucionària Internacionalista (GARI) i d'AD, ha penat ja 19 anys de presó, set dels quals els va passar en règim d'aïllament. El seu cas s un exemple de l'acarnissament penitenciari contra els presos polítics en un règim democràtic.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sense llibertat" describe cinco experiencias de presos políticos de diferentes épocas y regímenes. El objectivo es reflexionar sobre como afecta la privación de libertad al ser humano y plantear el sentido que ha tenido y tiene hoy la cárcel en la sociedad. Los protagonistas son cinco. Cuatro de ellos están en libertad: Joan Català, histórico militante libertario que conoció las prisiones franquistas y las de la Francia democrática, Bashkim Shehu, escritor albanés, que estuvo preso durante la dictadura de Enver Hoxa, Lluís María Xirinacs, sacerdote, que luchó por métodes pacíficos para conseguir la amnistia de los presos políticos españoles de la dictadura franquista y Toni Negri, filósofo italiano procesado y encarcelado en diversos procesos de las Brigadas Rojas. Finalmente, Jean-Marc Rouillan, líder de Action Directe, entrevistado via telefónica desde la cárcel. está condenado a perpetuidad en Francia. El antiguo militante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), de los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista) i de AD, ha cumplido ya diecinueve años de reclusión, siete de los cuales los pasó en régimen de aislamiento. Su caso es un ejemplo del ensañamiento penitenciario contra los presos políticos en un régimen democrático.

Source: Rebeldemule.org