DVD 120 mins IMDB 7.8
Optimisticheskaya tragediya
 (1963)
In Collection
#415

Seen It:
Yes
Drama, History, War
Soviet Union  /  Russian

Margarita Volodina Commissar
Boris Andreyev Vozhak
Vyacheslav Tikhonov Aleksey
Vsevolod Sanayev Sipliy
Orko Byerninen Vainonen
Vsevolod Safonov Bering
Ivan Zhevago Boatswain
Daniil Netrebin Pock-Marked / Ryaboy
Grigory Mikhaylov Old Sailor
Pyotr Sobolevsky Ship's Doctor

Director Samson Samsonov
Writer Samson Samsonov; Sofiya Vishnevetskaya

Edition Details
Region 0
Nr of Disks/Tapes 1
Personal Details
Links IMDB